chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 208 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Fax: 0793.828762

Email: qlttst@yahoo.com.vn

Website: http://soctrang.dms.gov.vn/