Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng với công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng, cần được quan tâm thực hiện thường xuyên, vì đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng, cần được quan tâm thực hiện thường xuyên, vì đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Với tầm quan trọng đó, năm 2017 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể là đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 567/KH-QLTT ngày 31/10/2017 nhằm tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại; Kế hoạch số 602/KH-QLTT ngày 20/11/2017 về việc dán áp phích tuyên truyền chống thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo kế hoạch, có 03 hình thức tuyên truyền là vận động các cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm, không sang chiết, nạp gas trái phép; Tuyên truyền trên sóng đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; dán áp phích tuyên truyền về việc chống thuốc lá điếu nhập lậu.

Sau hơn 01 tháng tập trung thực hiện, đến nay Chi cục đã vận động 1.431 cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo an toàn thực phẩm; Không sang chiết, nạp gas trái phép.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết

 Tuyên truyền các quy định pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hỏa lỏng trên sóng đài phát thanh 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, dán 455 tờ áp phích tuyên truyền về việc chống thuốc lá điếu nhập lậu.

Các nội dung tuyên truyền này sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2017. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Từ đó tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi các hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà./.