Cung cấp công khai số điện thoại của Đội trưởng Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và trên người để nhân dân biết, cung cấp thông tin liên quan

Cung cấp công khai số điện thoại của Đội trưởng Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và trên người để nhân dân biết, cung cấp thông tin liên quan

Đội trưởng Đội QLTT số 01 phụ trách địa bàn TP. Sóc Trăng - Ông Tống Kim Thanh, SĐT di động: 0939.678.385, SĐT cố định: 0299.3828.528

Đội trưởng Đội QLTT số 02 phụ trách địa bàn huyện Kế Sách, huyện Long Phú - Ông Trương Quang Khải, SĐT di động: 0918.362.166, SĐT cố định: 0299.3822.506

Đội trưởng Đội QLTT số 03 phụ trách địa bàn huyện Châu Thành, huyện Mỹ Tú, thị xã Ngã Năm - Ông Võ Trung Tản, SĐT di động: 0945.708.998, SĐT cố định: 0299.3834.899

Đội trưởng Đội QLTT số 04 phụ trách địa bàn huyện Trần Đề, huyện Cù Lao Dung - Bà Trương Thị Bích Thảo, SĐT di động: 0988.185.051, SĐT cố định: 0299.3730.797

Đội trưởng Đội QLTT số 05 phụ trách địa bàn huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu - Ông Nguyễn Minh Quí, SĐT di động: 0907.290.011, SĐT cố định: 0299.3862.244