Hoạt động

Tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc, chất lượng vật tư nông nghiệp

Vật tự nông nghiệp là lĩnh vực được kinh doanh chiếm gần như ½ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, cũng không ít những phức tạp, khó khăn trong quản lý của lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Trong đó, việc kinh doanh hàng giả, kém chất lượng trong lĩnh vực này là vấn đề đang được các đơn vị chức năng đang rất băn khoăn, trăn trở lo lắng; vì hàng giả, hàng kém chất lượng xảy ra sẽ dẫn đến không ít thiệt hại cho nông nghiệp tỉnh nhà, và người nông dân. Do đó, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường, kiểm tra, xử lý triệt để, đảm bảo hàng hóa có chất lượng được lưu thông trên thị trường, phần nào hỗ trợ người tiêu dùng có nguồn hàng hóa chất lượng, đảm bảo chất lượng mùa vụ nông nghiệp.